De signature programma’s die op deze pagina staan vermeld, zijn volledig gebaseerd op en geworteld in de door Alan Seale beproefde Transformational Presence wijze van werken. Ze worden gefaciliteerd door Alan zelf (Engelstalig) en door de door hem erkende ‘strategic alliance partners’ (Nederlandstalig). Deze personen zijn door Alan persoonlijk opgeleid als vooraanstaande leiders / facilitatoren voor het verzorgen van zijn programma’s, werken nauw met hem samen en mogen het predicaat ‘Program Leader Transformational Presence’ voeren.