Coachingcirkel (NL en UK) voor TPLC graduates

3 maanden

Op maandag 6 september a.s. om 20.00 uur start de 31ste coaching cirkel. Deze zal op maandag 29 november 2021 weer gesloten worden. Net als vorige keren is er zowel een cirkel waarin Nederlands/Vlaams de voertaal is, als een cirkel met Engels als voertaal. De openings- en eindbijeenkomsten zijn in het Engels en deelnemers aan beide cirkels participeren daarin. Aan de deelname aan de coachingcirkel zijn geen kosten verbonden. De coach cirkel is opgezet om de deelnemers te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de vaardigheden als Transformational Presence coach. Doordat je met dezelfde persoon enige tijd samenwerkt, kan je in een veilige omgeving experimenteren zonder dat er druk is om te presteren. Je leert zowel van je rol als coach als die van coachee. Je krijgt van je coachee feed forward in je rol van coach en leert ook van het feit dat iemand jou coacht. Je besluit samen of je steeds aan het einde van de coachsessie een paar minuten gebruikt om de bijeenkomst te evalueren of dat je dat op een ander moment doet. Deelname aan de coach cirkel is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Denk goed na of je de komende maanden voldoende tijd hebt om volledig deel te nemen en zowel te coachen als gecoacht te worden. Deelname betekent dus dat je een commitment aangaat met de andere deelnemers aan de coachcirkel!

Nadere informatie

Als je je uiterlijk 1 september a.s. via info@centerfortransformationalpresence.nl aanmeldt (en daarbij aangeeft of je deel wilt nemen aan de Nederlandstalige of Engelstalige bijeenkomst), dan krijg je een namen- en mailadreslijst toegestuurd en wordt duidelijk wie jouw coach is en wie jij coacht. Je krijgt ook een zoomlink voor de openingssessie. In die sessie krijg je praktische tips over het proces dat in de cirkel plaatsvindt. Je zoekt vervolgens met je coach en coachee contact en maakt samen afspraken over de planning van de bijeenkomsten die jullie hebben. Als je coach of coachee niet reageert, dan word je verzocht contact te zoeken met Gabriella van Rooij via info@centerfortransformationalpresence.nl.