Skip to main content

Mentor coach programma

5 maart tot 25 juni 2024

Je hebt de TPLC bij Alan Seale gevolgd of de TPIC bij Sander (en Jo) en wilt je intuïtieve coachingsvaardigheden verder aanscherpen. Je wilt de finesses écht onder de knie krijgen. Je zoekt naar een manier om, begeleid, meer te oefenen met de verschillende Transformational Presence coachtools en echt te leren spelen in het moment. Je wilt in staat zijn om volledig de energie in het moment te volgen en, indien nodig of als het zo uitkomt, meerdere aanpakken en tools in het coachmoment zelf geïntegreerd toe te passen. Het Mentor Coach Programma wordt verzorgd door Sander van Eekelen CTPC. Het volgt de opzet van het originele Supervised Mentor Coach Program zoals dat voorheen door Alan Seale werd gegeven.

Het programma bestaat o.a. uit:

  • 10 online-bijeenkomsten van telkens 2,5 uur waarin een groep van maximaal 6 deelnemers onder begeleiding elkaar gaan coachen aan de hand van de in de opleiding (TPIC / TPLC) aangereikte tools.
  • Per bijeenkomst vinden er twee coachsessies plaats van 20 minuten, waarna er ruimte is om te reflecteren en elkaar feedforward te geven
  • In elke bijeenkomst is er volop ruimte voor Q&A
  • In totaal coach je tijdens de bijeenkomsten 3x en word je 3x gecoacht
  • In (minimaal) twee bijeenkomsten geef ik een demo-coaching
  • Je ontvangt mijn feedforward op je rol als coach in de bijeenkomst zelf en op schrift achteraf
  • Je ontvangt van elke bijeenkomst de audio-opname (beschikbaar via een online leeromgeving).
  • Duur: 5 maart tot 25 juni 2024