Skip to main content

Ubuntu luistercirkels, elke 1e donderdag van de maand 20.00 uur, Engelstalig

max 75 minuten

Een van de krachtigste aspecten van de Transformational Presence benadering is de praktijk van diep luisteren. Het is een manier van luisteren vanuit een uitgebreid bewustzijn, waarbij alle zintuigen open staan en waarbij je opmerkt wat om aandacht vraagt. De Ubuntu luistercirkel is een manier om verbinding te creëren en mensen bij elkaar te brengen. We luisteren en praten vanuit het hart, zijn in het hier en nu  en op een diep niveau aanwezig en spreken vanuit ons authentieke zelf.  Doel is om de mensen in onze community met elkaar te verbinden door de energie en de stemming van de groep aan te voelen.

Iedereen in de cirkel krijgt de kans iets te delen. De overige deelnemers aan de cirkel luisteren met al hun zintuigen, zonder te reageren. Als je aan de beurt bent, kijk je wat er spontaan bij jou opkomt. Er zijn altijd meerdere rondes, waardoor het gesprek zich gaandeweg verdiept. In de luistercirkel kan met een thema gewerkt worden of zal blijken dat het thema zich vanzelf in het hier en nu aandient.  Via de luistercirkel leer je om je eigen ideeën, gedachten en verwachtingen van en over een ander opzij te zetten, en met volledige aandacht te luisteren naar wat zich aandient. Zonder oordeel. En als je spreekt dan doe je dat vanuit je hart, kort en bondig.

Zie voor meer achtergrondinformatie Transformational Presence Ubuntu Listening Circles.