Skip to main content

Besloten TP-NL Marktplaats

Achter deze pagina zit het besloten TP-NL platform waar degenen die een programma/workshop op het gebied van Transformational Presence hebben gevolgd een profiel van zichzelf kunnen aanmaken en informatie met elkaar kunnen delen. Het platform heeft het karakter van een marktplaats waar de deelnemers nieuwtjes en oproepen kunnen plaatsen bedoeld voor de overige leden van de TP-NL community (vraag en aanbod). Als je je inschrijft, dan kan je aangeven over welke onderwerpen/thema’s je eens per week een mailbericht wilt ontvangen.

Verzoek kleine donatie voor beheer website

De  vermelding als gecertificeerd TP-coach en van TP-programma’s op de website, evenals het gebruik van de community-pagina’s willen we het liefst gratis houden. De site zal worden bijgehouden door vrijwilligers uit de community. Uiteraard maken we wel kosten voor hosting, domeinregistratie, beheer en adequate beveiliging. Als het lukt om via donaties het voortbestaan van de website te garanderen, dan zou dat geweldig zijn. Lukt dat niet dan zullen we voor de vermelding van de gecertificeerde coaches op de site en voor het op de site plaatsen van informatie over te verzorgen programma’s een kleine bijdrage gaan vragen. Als je een donatie wilt doen, maak deze dan s.v.p. over naar IBAN BE 9896 7668 798 693 t.n.v. Stichting Transformational Presence onder vermelding van ‘Donatie met je naam’. Alvast heel hartelijk dank!

Engelse tuin als symbool voor onze TP-NL Community

We zien het platform als een soort Engelse tuin: diverse perkjes, doorzichtjes, een grote variatie aan kleurschakeringen, bladvormen, boom-, struik- en gewasstructuren. Een tuin waar het goed toeven is, ook omdat er het gehele jaar iets in bloei staat en je anderen kunt ontmoeten en kunt uitnodigen. Een aantal hoveniers (die ook kunnen wisselen qua persoon) creëert de juiste omstandigheden waarin de planten zichzelf kunnen ontwikkelen. Zij geven voeding aan de tuin, spelen in op de ontwikkelingen die gaande zijn, pakken gedachten en ideeën op, laten planten tot volle wasdom komen, verplaatsen en snoeien soms gewassen en laten in de schaduw weer nieuwe loten ontspringen. En als vraag en aanbod bij elkaar zijn gekomen, dan laten ze de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling bij die mensen.

De uitnodiging

Bezoekers worden uitgenodigd in de tuin rond te dwalen, zich te verwonderen over de subtiele details van de tuin als geheel en de afzonderlijke planten en bloemen in het bijzonder, te kijken naar de relatie tussen de planten en de meerwaarde die dit biedt, een bosje bloemen te plukken en deze in het volle licht te zetten, nieuwe zaadjes te planten en de tuin mest te geven waar dat geboden is. Daarbij maximaal hun nieuwsgierigheid, gevoel en fantasie gebruikend voor de creatie van wat er wil gebeuren. Waarmee ze ervaren dat ze zo in diep bewustzijn een liefdevolle, aandachtige en transformerende relatie met de tuin, zichzelf en hun medetuingenoten kunnen opbouwen.

We doen het samen!

Alle leden van de tuin-community beseffen dat het de wederzijdse beïnvloeding van de planten, de bezoekers en de hoveniers is die de tuin sterk, verrassend en mooi maken, of juist niet. Een bloeiende, groeizame tuin vormt immers een ecosysteem waarin alle elementen elkaar versterken. De hoveniers weten dat zij de planten niet kunnen doen groeien. En allen die bij de tuin betrokken zijn beseffen dat tuineren een actieve, uitdagende bezigheid is, realiseren zich dat je eraan moet blijven werken om hem gezond te houden en weten ook dat een tuin een cadeau is die je gronding, verbinding, rust en bevrediging kan geven. Laten we samen zorgen voor een uitdagende en levendige tuin die voor elk van ons wat te bieden heeft!

Schrijf je in voor de TP-NL community

We nodigen je uit om je in te schrijven om een vaste bezoeker in onze TP-NL tuin te worden. De enige voorwaarde is dat je een van de TP programma’s/ workshops hebt gevolgd (TPLC, TPLA, Soul Mission*Life Vision en/of Manifestation Wheel).  Vul de gegevens in op deze link om je account te registreren. Dan kan je de TP-NL community tuin gaan verkennen en zien wat deze jou kan bieden en kun je ook aangeven wat jij in de aanbieding hebt.  Veel plezier!

Spelregels

De TP-NL community website kent een aantal eenvoudige spelregels. Iedereen wordt verzocht zich hieraan te houden, zodat we op een inspirerende en plezierige manier invulling kunnen geven aan ons samenzijn en de community prettig veilig kunnen houden.

 1. De TP-NL Community website is gebouwd voor en door leden van de TP-NL Community. Kom in contact met mensen om te zien waar gemeenschappelijke interesses liggen. Stel je vragen en deel relevante informatie over onderwerpen rondom jouw passies en interesses, op een manier die jouw persoonlijkheid het beste weerspiegelt. En als je een actieve rol wilt spelen in de community, laat het ons weten.
 2. Help elkaar! Niet alleen het meedenken op gestelde vragen, maar juist ook het delen van jouw eigen ervaringen dragen bij aan een relevante community. Jij zou wel eens hét antwoord kunnen hebben op de prangende vraag van een andere deelnemer. Door het delen van informatie helpen we elkaar, leren we van elkaar en groeien we samen als community.
 3. Om de profielen van de andere leden van de community te zien, een vraag te stellen of een aanbod te presenteren op de TP-NL community website dien je je eerst te registreren. Vervolgens kan je de volgende keer inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Registratie is eenmalig en gratis. Je mag maar onder één community-account actief zijn.
 4. Berichten die geplaatst worden dienen betrekking te hebben op Transformational Presence, de Nederlands/Vlaamstalige community en activiteiten die door leden van de community worden georganiseerd.
 5. Wees respectvol richting andere gebruikers van de community. De toon en inhoud van berichten, foto’s en filmpjes is neutraal of positief. Bijdragen die naar interpretatie van de web-moderator kwetsend van aard kunnen zijn, worden geweerd.
 6. Omwille van de privacy is het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) niet toegestaan. Creëer desgewenst een eigen netwerk en spreek de spelregels af die hierin gelden.
 7. Het is niet de bedoeling dat de community website wordt gebruikt om een uitgebreide persoonlijke correspondentie te voeren. Daar zijn andere websites meer geschikt voor.
 8. Berichten en reacties van leden worden niet vooraf aan plaatsing door de web-moderator gelezen of goedgekeurd. De web-moderator kan een gebruiker vragen een bericht aan te passen of te verwijderen. De web-moderator heeft ook zelf dit recht en zal in zo’n geval contact leggen met de opsteller van het bericht.
 9. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle tekst, video, audio, afbeeldingen, foto’s of ander materiaal dat je op de community website publiceert. Wij zijn niet aansprakelijk voor de (juridische en/of andere) gevolgen van jouw activiteiten in de TP-NL community noch die op de website (in en buiten Nederland en België).
 10. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor (directe en indirecte) schade, die voortvloeit uit of in relatie staat tot het gebruik van de TP-NL community website c.q. de (tijdelijke) onmogelijkheid om de TP-NL community website te gebruiken en/of te raadplegen.
 11. Zie je zelf een ongepast bericht? Stuur dan een bericht naar s.krijger@planet.nl en beschrijf waarom je dat bericht ongepast vindt. Doe dit alsjeblieft zo volledig mogelijk. We kunnen het bericht dan beter beoordelen en – indien noodzakelijk – gepaste actie op ondernemen. Zie je andere dingen die mogelijk niet in de haak zijn of tegen de spelregels ingaan? Stuur ons dan ook gerust een bericht!
 12. Houd je je niet aan de spelregels? En blijft dat zo nadat een moderator je heeft uitgelegd hoe we het liever zien? Dan kunnen we je bericht verwijderen. Weiger je meerdere waarschuwingen? Dan kunnen we zelfs je profiel verwijderen.

Voor nadere informatie omtrent het privacy-beleid en de algemene voorwaarden verwijzen wij naar de tekst onderaan op de website.