Wat kenmerkt jou in een paar kernwoorden?

Als organisatiepsycholoog heb ik al vroeg geleerd om systeemgericht te werken. Het ontwikkelen van mensen en organisaties binnen werk vormt de rode draad binnen mijn werk. Complexiteit leren begrijpen en kunnen vertalen in concreet te nemen stappen past bij mij. Waarbij ik de zelfsturing graag bij de ander laat en ik vooral meeloop om het proces te faciliteren en te bewaken. Zodat degene die ik begeleid op een veilige en zekere manier zelf tot inzichten kan komen. Humor, verbondenheid, en afstemmen op wat er is past bij mij. Op zoek gaan naar kansen en waar er ruimte gecreëerd kan worden in een situatie die knellend aanvoelt past bij mij.

Vanuit welke waarden leef je?

Integriteit, verbondenheid van mens tot mens en van ziel tot ziel. Compassie, respect, luisteren zonder oordeel, liefde en zorg dragen voor het grote geheel.

Wat is je passie?

Ik voel mijn passie wanneer ik verbonden ben met het grote geheel en voel dat ik afgestemd ben op wat er wil gebeuren en wat er in ontwikkeling is. Ik heb een passie voor mooie muziek, voor de natuur, voor lekker eten van onze eigen Herenboeren en voor bij kunnen dragen aan een sterke gemeenschap. Ik heb een passie voor de mensen om mij heen en voor het brengen van heelheid in communities en organisaties.

Waar ben je goed in?

Ik ben goed in het vertalen van abstractie naar concrete situaties. Ik ben goed in het werken met systemen en luisteren naar de informatie die het systeem heeft. Ik hou van ontwikkeling en groei. En zie het belang van consolideren. Ik ben een creatieve denker en een pragmatische doener. En ik ben goed in het begeleiden van processen, individueel of op team niveau. Waarin ik de zelfsturing graag bij de ander hou en mijn rol zie als het faciliteren van proces waarin men veilig kan ontdekken en leren.

In welke branches ben je actief?

Zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs

Waar waarderen je cliënten je om?

Mijn manier van verbinding maken. Het warme en persoonlijke contact. Mijn manier van luisteren, het aanwezig zijn zonder oordeel. De wijze waarop ik anderen help om bij de kern te komen. Dat ik kan confronteren waar het nodig is en net die vraag stel die de juiste opening geeft naar inzicht. De veiligheid die ik breng om te kunnen onderzoeken waar het echt om gaat en de transformatie te kunnen maken die zich aandient.

Wat is je favoriete quote?

“We shall not cease from exploration. And the end of all our exploring. Will be to arrive where we started And know the place for the first time." T.S. Elliot