Manifestatiewiel, online, Engelstalig

8 sesseis van steeds 2 uur

Dit  programma leert je via een eenvoudig en diepgaand proces hoe je ideeën omzet in resultaten en dromen in werkelijkheid. Het manifestatiewiel is een verbazend efficiënte methode om de beste en de meest duurzame resultaten te bereiken. Deze beproefde techniek is geïnspireerd door oude wijsheid tradities, gaat uit van moderne wetenschappelijke inzichten, houdt rekening met ‘het grotere geheel’ en is eenvoudig aan te leren. Via een stap voor stap benadering leer je via heldere en praktische methoden de voorwaarden te scheppen zodat je je innerlijke conflicten en weerstanden doorbreekt waardoor het volledig potentieel zich kan ontvouwen.

Het programma wordt door Alan Seale via zoom gefaciliteerd via 8 sessies van elk 2 uur. De data zijn:

Maart 11, 18, 25; April 1, 8, 15, 22, 29 van 16.00 – 18.00 uur