Jezelf Onderdompelen in Transformational Presence

jaarprogramma

Jezelf Onderdompelen in Transformational Presence

Een volledig nieuw jaarprogramma (startend op 16 juni 2022) dat zich centreert rondom het thema ‘het gedachtegoed van Transformational Presence écht gaan leven’. Doel is het levendig houden en verdiepen van dat wat in de eerdere trainingsdagen (TPLC/TPIC/TPLA) is aangereikt. Dit verder verankeren in het leven van alledag, zowel privé als op het werk. In de 3 live bijeenkomsten in Kapellerput (hele dagen) dompel je jezelf onder in Transformational Presence. Een van de belangrijkste basishoudingen is dat je jezelf openstelt om informatie te ontvangen (de ‘input-of ontvangende modus’). Het vraagt bewust afstand nemen, vertragen, met je aandacht in het nu zijn, en bewust een overgang maken van de ‘output-modus (presteren, volhouden) naar de ‘input-modus’, met andere woorden bewust openstaan voor wat er aan informatie naar je toe komt. Zonder verwachtingen of vooropgezet plan. Er worden nieuwe tools aangereikt, we oefenen in de groep en 1-op-1, delen ervaringen en inspireren elkaar. Je komt volledig los van de waan van de dag, je vertraagt en verstilt. Je richt je op het aanleren van een nieuw gewoontepatroon om het potentieel tot je te laten spreken. Je vergroot je (zelf)bewustzijn door te erkennen en accepteren wat is en breder waar te nemen vanuit de ontvangende modus. Je oefent in het oké zijn met niet-weten en te vertrouwen zonder houvast of controle buiten jezelf te zoeken.

De 4 online bijeenkomsten via Zoom (halve dagen) worden vormgeven door middel van intervisie met elkaar, waarbij een casus van één van de deelnemers centraal staat (werk gerelateerd of privé). Samen verkennen, op een andere manier kijken (potentieelgericht), op een verkennende, aansluitende manier vragen stellen. Waarbij het niet gaat om ‘willen begrijpen’, ‘analyseren’ of ‘oplossen’, maar om nieuwe informatie te verzamelen, degene die de casus inbrengt te helpen verkennen en ontdekken en een gerichte stap voorwaarts te maken. De intentie is om per bijeenkomst twee rondes van intervisie te doen.

Zie verder Jezelf onderdompelen in Transformational Presence (shiftshappen.nl). Gezien de aard van het programma is het maximum aantal deelnemers 6. Nieuwsgierig geworden? Stuur dan een mailtje naar sander@shiftshappen.nl en je krijgt meer informatie toegestuurd.