Skip to main content

De kracht van Transformational Presence

Het aanboren van potentieel en het benutten van kansen in iedere situatie en omstandigheid waardoor je duurzame verandering realiseert

Deze tijd vraagt om een nieuw soort leiderschap. Transformational Presence laat je kennis maken met krachtige en eenvoudig toepasbare handvatten en de achterliggende principes, diepgaand zelfbewustzijn en de juiste mind set om onbekend terrein te verkennen, snel tot de kern door te dringen, effectief beslissingen te nemen en je mensen mee te nemen in de verandering. Je leert herkennen welk potentieel in een situatie verscholen ligt, welke kansen zich aandienen, hoe je je kunt afstemmen op een ruimer kader en hoe je ‘co-creatief’ tot echte resultaten komt.

Met behulp van Transformational Presence ben je niet meer bezig met problemen oplossen, maar richt je je op wat er wel is en hoe je dat volledig kunt benutten. Dit resulteert in duurzame oplossingen die van onder af in de organisatie tot stand komen. Transformational Presence biedt effectieve en praktische opleidingen, trainingen en coachbegeleiding waarbij ervaringsgericht leren centraal staat.

Wat biedt Transformational Presence?

Transformational Presence maakt snel duidelijk wat er werkelijk gaande is, en biedt ruimte om dingen te laten ontstaan in plaats van ze af te dwingen. Met behulp van Transformational Presence kan je direct in verbinding komen staan met wie je werkelijk bent. Gebruikers van de Transformational Presence filosofie leren anders kijken, maken andere keuzes, laten zich anders zien in de wereld  en bereiken daardoor andere -niet verwachte- resultaten.

Met het gebruik van Transformational Presence ontstaat  een sterke innerlijke motivatie om onbekend terrein te verkennen en het beste uit jezelf én uit anderen te halen. Het werken met Transformational Presence vermindert stress in werk- en privéleven, er is meer vertrouwen in wat iemand kan en het werkplezier gaat omhoog. Cliënten, teams, (netwerk) organisaties en  externe partners komen in beweging en er worden snel en effectief en duurzaam veranderingen en expansie gerealiseerd. Datzelfde geldt voor individuele, team- en organisatie-doelen. Tevens is er sprake van efficiënte en snelle besluitvorming met langdurige effecten. Duidelijk is ook dat de effectiviteit als leider (bestuurder, manager, teamleider, coach en HR-businesspartner) omhoog gaat: de leider neemt de medewerkers/cliënten mee, benut maximaal zijn of haar eigen potentieel en dat van het team en blijft overeind staan.

Daarnaast verbeteren tussen collega’s, klanten en/of externe stakeholders de communicatie en samenwerking en wordt er steeds meer gerealiseerd. Met Transformational Presence kan er namelijk een groepscultuur worden gecreëerd waarin openheid, creativiteit en het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden centraal staan. Dit resulteert in oplossingen die omarmd worden met als gevolg dat ze duurzaam resultaat opleveren.

Transformational Presence : wat betekent dat?

Nu de wereld snel verandert, is de manier waarop je met veranderingen omgaat een belangrijk kompas. Dit vraagt om een nieuw soort leiderschap. Transformational Presence geeft hiervoor krachtige en eenvoudig toepasbare handvatten.

Presence is de manier waarop iemand zich laat zien in de wereld. Dit bepaalt onze emoties, onze keuzes, ons gedrag en heeft daarmee dus ook invloed op de toekomst. Hoe meer iemand authentiek, dynamisch en oprecht leeft in zijn of haar presence, des te meer zal die persoon een positieve invloed hebben op zichzelf en op zijn of haar omgeving.

Transformatie gaat over het veranderen diep van binnenuit. Transformatie vindt plaats in ons wezen, in de kern van ons bestaan als individu, team, bedrijf of organisatie. Het is een katalysator om verschuivingen te realiseren in zienswijzen en overtuigingen die niet meer werken.

Transformational Presence gaat over het niveau van bewustzijn waarin we leven. Het is de manier waarop we afgestemd zijn op wie we in essentie zijn, en op wat het doel van ons leven is. Het brengt ons in contact met ons groter bewustzijn en met het potentieel van het moment. Het brengt het grootste en mooiste in een mens naar boven, en verbindt hem met de energie die nodig is om veranderingen te laten plaatsvinden.

Alan Seale en het Center for Transformational Presence

Alan Seale is bekroond auteur, inspirerend spreker, leiderschap- en transformatiecoach. Hij is oprichter en directeur van het Center for Transformational Presence en actief op vijf continenten. Ook in Nederland en België geeft hij regelmatig trainingen, verzorgt hij in company trainingen en coacht hij op een diepgaande manier cliënten. Volgens Alan Seale moeten we verder kijken dan de geijkte op kennis en onderzoek gebaseerde methodes en leren meer ontdekkingsgerichte, intuïtieve en creatieve benaderingen te gebruiken. Wat als we  leren meer in het hier en nu aanwezig te zijn en meer de energie aan te voelen en ernaar te luisteren om te ontdekken wat er vervolgens nodig is? Wat als we eraan wennen dat we niet alle antwoorden hebben en dat we vaak zelfs de meest wezenlijke vragen niet paraat hebben. Deze houding vergt dat we nieuwsgierig en fantasierijk zijn, willen ontdekken zonder te weten wat we zullen vinden en dat we erop vertrouwen dat we signalen krijgen om vooruit te komen. Dit vraagt dat we omgevingen creëren waar we veilig kunnen experimenteren, veilig kunnen erkennen dat dingen misgelopen zijn, en waar we veilig met onze hele persoonlijkheid kunnen aanschuiven. Tevens moeten we een diepgaand begrip hebben van de onderlinge verbondenheid van alles en iedereen om ons heen. Het gedachtengoed van Transformational Presence speelt hierop in.

Alan Seale is auteur van een groot aantal boeken. In vertaling luiden de titels:  “Wat wel werkt”, “De kracht van zijn”, “De zoektocht van de ziel”, “Intuïtief leven”, “Het manifestatiewiel” en “Transformational Presence, Maak het verschil in een snel veranderende wereld”. De boeken van Alan Seale zijn verkrijgbaar in het Engels en in het Nederlands. Zie https://heartmedia.nl/boeken/  (Nederlandstalige boeken) en https://transformationalpresence.org/product-category/books/ (Engelstalige boeken).

  • Meer informatie over Transformational Presence en het Center for Transformational Presence kun je vinden op https://transformationalpresence.org.
  • In het Mediacenter van het Center for Transformational Presence vind je een aantal korte video’s en audio  interviews die diverse aspecten van Transformational presence onder de loep nemen.

Alan Seale plaatst wekelijks een blog op zijn website. Deze zijn een belangrijke bron van inspiratie en leren. Enkele van zijn meest populaire thema’s gaan over jouw werk in de wereld, Transformationeel leiderschap; presence/aanwezigheid, leiderschap en coaching als energie in beweging en intentioneel leven. Zie https://transformationalpresence.org/alan-seale-blog/ en schrijf je in om zijn wekelijkse blog in je mailbox te ontvangen.

Verder verzorgt hij  ook een wekelijkse nieuwsbrief, the Transformer genaamd. Schrijf  je via DEZE LINK in om de nieuwsbrief van het Center for Transformational Presence te ontvangen. Als dank krijg je een serie korte video’s waarin Alan Seale enkele van zijn oefeningen/methodieken deelt.